แฟ้มภาพ

 

หน้าหลัก หลักสูตร + มคอ. แผนการศึกษา วิทยานิพนธ์ ตำรา วิชาการ นักศึกษา อาจารย์ ประเด็นวิจัย

Washington State University

Collaboration at

Khon Kaen University
1999 - 2012

continuing to

Mahamakut Buddhist University
2012 - present

Activities
1999 Beginning of Collaboration with Washington State University
2001 First Visiting Washington State University
2002 UPAL Meeting (WSU. and 11 Thai Universities)
2007 Reception Dean Judy
2007 Thank you Party for Dean Rajit and Ajarn Preecha
Graduations       2548
  
  2548     2549     2550     2552     2553     2554

Students' Awards
Students' Grants
Outstanding Alumni
Students' paper presentation at the international symposium

Name list cohort 1-9

Workshops
2001 Workshop Cohort 1
2003 Workshop Cohort 2
2004 Workshop Cohort 3
2005 Workshop Cohort 4
2006 Workshop Cohort 5
2007 Workshop Cohort 6      1
2008 Workshop Cohort 7     
1

2009 Workshop Cohort 8      1     2    3
2010 Workshop Cohort 9      1     2

USA. Visitations
2003 Visit USA. Cohort 1
2004 Visit USA. Cohort 2
2005 1 month study program in USA., Cohort 3
2006 Visit USA. Cohort 4
      1     2
2007 Visit USA. Cohort 5     
1     2
2008 Visit USA. Cohort 6     
1
2009 Visit USA. Cohort 7      1     2    3   4   5   6   7    8    9
2010 Visit USA. Cohort 8      1     2    3   4   5   6   7    8    9  10    11    12   13  14
2011 Visit USA. Cohort 9      1     2    3   4   5   6  

Post Doctoral Programs
2005 Post Doctoral Program

2006 Post Doctoral Program   1
2008 Post Doctoral Program   1   2    3    4

2009 Post Doctoral Program   1

Song - Dr. Anand Ngamsa-ard
Voice       -    University     Rumwong     Doa     Dindang     Ideal     Kwanmo    Administration
Music      -    University     Rumwong     Doa     Dindang     Ideal     Kwanmo    Administration

Video
The Collaboration of KKU&WSU cohort 1-9

 

การประชุมร่วม MBU & WSU  12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติหลักสูตรและความร่วมมือต่างประเทศ ณ มมร. ส่วนกลาง

 

 

การประชุมร่วม 6 วิทยาเขต 25 มีนาคม พ.ศ. 2556
เพื่อเตรียมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ มมร. วิทยาเขตอีสาน 
Teaching      

21st Century


Forrest W. Parkay

COHORT 1 -
October 2013 Workshop at Isan Campus
October 2013 Workshop at Main Campus

October 2013 English Language Training 

COHORT 2
July 2014 Workshop at Isan Campus
July 2014 Workshop at Main Campus
July 2014 English Language Training

July 2014 Keynote Speaker - Strategic Planning for a Quality Future: Mahamakut Buddhist University, Isan Campus - Academic Excellent Based on Buddhism" 

COHORT 3
October 23-26 Workshop at Isan Campus
November 2 - 6 English Language Training

COHORT 4
English Training & Intensive Workshop
December 2017

COHORT 5
English Training & Intensive Workshop December 2018

 
Muriel K. Oaks
Merril M. Oaks
 

COHORT 1 
January 2014 Workshop at Isan Campus
January 2014 Workshop at Main Campus
January 2014 English Language Training

COHORT 2
January 2015 Workshop at Isan Campus   
January 2015 Workshop at Main Campus
January 2015 English Language Training      More

COHORT 3
January 2016 Workshop at Isan campus
January 2016 English Language Training at Isan Campus

COHORT 4
English Training & Intensive Workshop 2018

COHORT 5
English Training & Intensive Workshop 2019

COHORT 6
English Training & Intensive Workshop 2020

USA.
Visitations

COHORT 1,  27 March - 11 April 2014
San Francisco  - Chicago - Philadelphia -Washington DC.  - Niagara Falls - New York


COHORT 2, 14 - 30 April 2015
San Francisco - Seattle - Chicago - Washington DC. - Philadelphia - Niagara Falls - New York

COHORT 3 - April 2 - 17, 2016
San Francisco
Las Vegas & Grand Canyon
Chicago
Washington D.C.
Philadelphia - Niagara Falls & New York City

COHORT 4  5-12 May 2018
Europe 2018: Rome, Pisa, Florence, Venice, Milan in Italy, Bern in Switzerland, Paris in France

COHORT 5 1-9 May 2019
Europe 2019: Rome, Pisa, Venice, Milan in Italy, Bern in Switzerland, Paris in France, Amsterdam in Netherlands.

   
   
   
 

 

 

 

updated 01/05/2566