วิชาการ

 

หน้าหลัก หลักสูตร แผนศึกษา วิทยานิพนธ์ ตำรา ประเด็นวิจัย นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ

คู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (word)

คู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (pdf.)

คู่มือบันทึกและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (word)

คู่มือบันทึกและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (pdf.)

 

 

25/01/2567